Opis parowozu i rysunek pochodzi z kwartalnika "Parowozik" wydanego przez PKMK w 1989 roku.
Rysunek techniczny (kliknij)
Opis parowozu serii Px48
Dane techniczne:
 
Szerokość toru 750 mm (1000 mm)
Typ   Dh2
Średnica cylindrów 2 x 320 mm
Skok tłoka  360 mm
Średnica kół napędnych 750 mm
Ciśnienie pary w kotle 13 kg/cm2
Powierzchnia rusztu  1,47 m2
Powierzchnia ogrzewalna kotła 39,0 m2
Powierzchnia przegrzewacza 15,5m2
Masa parowozu próżnego 20 t
Masa w stanie służbowym 22 t
Prędkość maksymalna 35 km/h
 
Tender Ptx48
Średnica kół  500 mm
Zapas wody  6,0 m3
Zapas węgla  4 t
Ciężar tendra próżnego  8 t
Ciężar w stanie służbowym 18 t
 
Opis parowozu Px48
   Konstrukcja parowozu jest oparta na przedwojennym typie Pw29 ("Wilno" - obecnie oznaczonym symbolem serii Px29), budowanym od 1929 roku w Warszawskiej Spółce Akcyjnej Budowy Parowozów. Ogółem w latach 1930 - 1931 wyprodukowano 21 parowozów tej serii.
Wszystkie zostały zakupione przez ówczesne Ministerstwo Komunikacji. Była to bardzo udana konstrukcja o dużej mocy i sile pociągowej, a jednocześnie bardzo ekonomiczna w zużyciu węgla.
Zapas wody i węgla umożliwiał prowadzenie składu o masie 300 t na trasie o długości ok.65 km bez potrzeby uzupełniania paliwa..
Dokumentację i rysunki techniczne parowozu Pw29 odnalazł w Krakowie  (w roku 1943)  wśród materiałów niemieckich pracownik Fabloku inż. K. Sielecki i uratował je dla archiwum zakładów.
Według tej dokumentacji z nieznacznymi tylko zmianami opracowano konstrukcję parowozu serii Px48 (w ulepszonej wersji oznaczony jako Px49) , który produkowano w latach 1949 - 1955 dla potrzeb PKP. Ogółem wyprodukowano 101 sztuk tych parowozów. Niezależnie od tego produkowano wersję eksportową (z trzyosiowym tendrem). W wersji tej wyprodukowano:
- 10 parowozów "Duna" (1949) na eksport do Rumunii
- 12 parowozów "Sawa" (1950) na eksport do Jugosławii ( umowa nie została zrealizowana - parowozy przekazano na PKP pod oznaczeniem Px49)
 
Parowozy serii Px48 były budowane przez Fabrykę Lokomotyw w Chrzanowie.
W zasadzie były przeznaczone do pracy na torze 750 mm, jednak na początku lat pięćdziesiątych
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Nowym Sączu przystosowały 17 sztuk tych parowozów do pracy na torze o prześwicie 1000 mm.
        Przez wiele lat były podstawowym, nowoczesnym środkiem trakcyjnym na kolejach wąskotorowych w Polsce. Obecnie jednak wypierane są przez lokomotywy spalinowe.
Średzka Kolejka Jest obecnie ostatnią, która prowadzi pociągi wyłącznie parowozami.
 
Przebieg służby średzkich parowozów:
 
Px48-1756 numer fabryczny 2253
Zbudowany w Fabryce Lokomotyw w Chrzanowie w roku 1949 na skutek zamówienia VI-5/212/31/48 z 15 maja 1951 roku. Oddany do służby 30 kwietnia 1952 roku. 
Parowóz posiada od 1951 roku kocioł nr fabr. 814, nr.inw. 260 - zbudowany w Zakładzie Budowy Urządzeń Przemysłowych w Warszawie.
Przebieg służby:
22.3.1952 -  Zbiersk
10.9.1958         -   Włocławek
kwiecień 1963   -  Września
marzec 1974     -  Sompolno
wrzesień, październik 1976  -  Włocławek
listopad 1976      -     Sompolno
5 sierpień  1977   -   Sompolno
11 maj 1981     -   Środa Wlkp.
 
Termin rewizji wewnętrznej mija1 maja 2006 r.
 
Px48-1920 numer fabryczny 4509
Zbudowany w Fabryce Lokomotyw w Chrzanowie w roku 1955 na skutek zamówienia KDW 3d/158/54 z 13 lipca 1954 roku. Oddany do służby 22 października 1955 roku.
Parowóz posiada od 1955 roku kocioł nr fabr. 0117, nr inw. 329 - zbudowany w Zakładzie Budowy Urządzeń Przemysłowych w Warszawie.
Przebieg służby:
1.9.1955 - Karczmiska
5.2.1964 - Starachowice Wsch.
1.12.1964 - Przeworsk
1.9.1969 - Zbiersk
1.12.1975 - Pleszew
1.8.1977 - Środa Wlkp.
 
Termin rewizji zewnętrznej minął w 2003 roku, co oznacza, że parowóz na dzień dzisiejszy jest niesprawny.